Machairasaurus (Махайразавър)

 

alt
 
Име: “Machairasaurus” (от монголски\гръцки “сърдечен гущер” )
Открит: от Лонгрич,Къри и Донг (2010)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Oviraptoridae (Овираптори)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия - Джадокхта)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 1.5 м.
Височина: 70 см.
Тегло: 30 кг.
Тип хранене: всеяден.