Limusaurus (Лимузавър)

alt

Име: “Limusaurus” (от гръцки “кален гущер”)
Открит: от Ксу , Кларк , Мо, Шониер , Форстлър , Ериксън ,Хоун,Съливан,Несбит,Цао,Ернандес и Жия (2009)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Ceratosauridae (Цератозаври)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – Джунгарски басейн)
Геоложки период: Горна Юра (живял преди 162-156 млн. години)
Дължина: 1.7 м.
Височина: 60 см.
Тегло: 30 кг.
Тип хранене: тревопасен.