Ligabuesaurus (Лигабуезавър)

alt

Име: “Ligabuesaurus” (от гръцки “гущера на Лигабуе”)
Открит: от Бонапарте,Гонзалес Рига и Апестегия (2006)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Titanosauria (Титанозаври)
Хабитат: горите в Южна Америка
(съвременна Аржентина – провинция Неукен)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 112-100 млн. години)
Дължина: 18 м.
Височина: 5 м.
Тегло: 20 т.
Тип хранене: тревопасен.