Leshansaurus (Лешанзавър)

alt

Име: “Leshansaurus” (от гръцки “гущера от Лешан”)
Открит: от Ли,Пенг,Йонг,Жиянг и Хуанг (2009)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Sinraptoridae (Синраптори)
Хабитат: равнините в източната част на Азия 
(съвременен Китай - Киянвей)
Геоложки период: Горна Юра (живял преди 156-145 млн. години)
Дължина: 7 м.
Височина: 2 м.
Тегло: 1 т.
Тип хранене: хищник.