Leonerasaurus (Леонеразавър)

alt

Име: “Leonerasaurus” (от гръцки “гущера от Леонерас”)
Открит: от Пол,Гаридо и Церда (2011)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Sauropodomorpha (Завроподоморфни)
Хабитат: горите в Южна Америка
(съвременна Аржентина – провинция Чубут)
Геоложки период: Долна Юра (живял преди 190-176 млн. години)
Дължина: 2.4 м.
Височина: 1 м.
Тегло: 70 кг.
Тип хранене: тревопасен.