Lanzhousaurus (Ланджоузавър)

alt

 
Име: “Lanzhousaurus” (от гръцки “гущера от Ланджоу (Гансу)”)
Открит: от Ю,Жи и Ли (2005)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Iguanodontidae (Игуанодони)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Гансу)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 145-100 млн. години)
Дължина: 10 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 5 т.
Тип хранене: тревопасен.