Kryptops (Криптос)

alt

Име: “Kryptops” (от гръцки “покрито лице”)
Открит: от Серено и Брусате (2008)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Abelisauridae (Абелизаври)
Хабитат: горите в северната част на Африка
(съвременен Нигер – пустинята Тенере )
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 125-100 млн. години)
Дължина: 8 м.
Височина: 3.5 м.
Тегло: 2 т.
Тип хранене: хищник.