Khaan (Хан)

alt

Име: “Khaan” (от монголски “владетел”)
Открит: от Кларк,Норел и Барсболд (2001)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Oviraptoridae (Овираптори)
Хабитат: горите в централната част на Азия 
(съвременна Монголия – провинция Укхаа Толгод)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 2 м.
Височина: 90 см.
Тегло: 40 кг.
Тип хранене: всеяден.