Kemkemia (Кемкемия)

 

 
Име: “Kemkemia”  (от гръцки “от Кем Кем”).
Открит от: Кау и Магануко (2009)
Тип: Chordata (Хорди)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Ceratosauria (Цератозаври)
Хабитат: горите в Северна Африка (съвременно Мароко, провинция Ерачидия)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 100-94 млн. години)
Дължина: 5 м
Височина: 2 м
Тегло: неизвестно
Тип хранене: тревопасен.