Iuticosaurus (Ютикозавър)

 

alt
 
Име: “Iuticosaurus”  (от гръцки “гущер - юта”)
Открит: от Ле Льоф (1993)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Titanosauria (Титанозаври)
Хабитат: горите в западната част на Европа
(съвременна Англия – остров Уайт)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 136-112 млн. години)
Дължина: 16 м.
Височина: 5 м.
Тегло: 30 т.
Тип хранене: тревопасен.