Ilokelesia (Илокезия)

alt

Име: “Ilokesia” (от индиански “плът от гущер”)
Открит: от Кория и Салгадо (2000)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Abelisauridae (Абелизаври)
Хабитат: горите на Южна Америка (съвременна Аржентина – провинция Неукен)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 112-94 млн. години)
Дължина: 9 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 1.5 т
Тип хранене: хищник.