Iliosuchus (Илиозухус)

alt

Име: “Iliosuchus” (от гръцки “унил крокодил”)
Открит: от фон Хуене (1932)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Tetanurae (Тетанури)
Хабитат: горите в западната част на Европа (съвременна Англия - Оксфордшър)
Геоложки период: Средна Юра (живял преди 168-165 млн. години)
Дължина: 1.5 м.
Височина: 60 см.
Тегло: 30 кг.
Тип хранене: хищник.