Hypselosaurus (Хипселозавър)

alt

Име: “Hypselosaurus” (от гръцки “гущер с високи ръбове”)
Открит: от Матерон (1869)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Titanosauria (Титанозаври)
Хабитат: горите в западната част на Европа (съвременна Франция – областта Вар)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 12 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 9 т.
Тип хранене: тревопасен.