Hungarosaurus (Унгарозавър)

alt

Име: “Hungarosaurus” (от гръцки “гущер от Унгария”)
Открит: от Оси (2005)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Nodosauridae (Нодозаври)
Хабитат: равнините в централната част на Европа (съвременна Унгария)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 86-84 млн. години)
Дължина: 4 м.
Височина: 1.3 м.
Тегло: 500 кг.
Тип хранене: тревопасен.