Hulsanpes (Хулсанпес)

alt

Име: “Hulsanpes” (от гръцки “стъпка от Хулсан”)
Открит: от Осмолска (1982)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Deinocheiridae (Дейнохейри)
Хабитат: равнините в централната част на Азия (съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 40 см.
Височина: 20 см.
Тегло: 500 гр.
Тип хранене: хищник.