Histriasaurus (Истриязавър)

alt

 
Име: “Histriasaurus” (от гръцки “гущера от Истрия”)
Открит: от Дала Вечия (1998)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Diplodocidae (Диплодоци)
Хабитат: горите в югоизточната част на Европа (съвременна Хърватия - Истрия)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 136-125 млн. години)
Дължина: 20 м.
Височина: 4.5 м.
Тегло: 20 т.
Тип хранене: тревопасен.