Hesperonychus (Хеспероникус)

alt

Име: “Hesperonychus” (от гръцки “западен нокът”)
Открит: от Лонгрич и Къри (2009)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Microraptorinae (Микрораптори)
Хабитат: горите в западната част на Северна Америка (съвременна Канада – щата Алберта)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 90 см.
Височина: 30 см.
Тегло: 2 кг.
Тип хранене: хищник.