Harpymimus (Харпимимус)

alt

 
Име: “Harpymimus” (от гръцки “подобен на харпия”)
Открит: от Барсболд и Пърл (1984)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Harpymimidae (Харпимими)
Хабитат: равнините в централната част на Азия (съвременна Монголия – провинция Дундгов)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 112-100 млн. години)
Дължина: 3.5 м.
Височина: 1.2 м.
Тегло: 100 кг.
Тип хранене: всеяден.