Haplocheirus (Хаплохейрус)

alt

Име: “Haplocheirus” (от гръцки “проста ръка”)
Открит: от Шойниер , Ксу , Кларк ,Форстър,Гуо и Хан (2010)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Alvarezsauridae (Алвареззаври)
Хабитат: равнините в централната част на Азия (съвременен Китай – Джунгарски басейн)
Геоложки период: Горна Юра (живял преди 162-156 млн. години)
Дължина: 2 м.
Височина: 70 см.
Тегло: 11 кг.
Тип хранене: хищник.