Halticosaurus (Халтикозавър)

alt

Име: “Halticosaurus” (от гръцки “пъргав гущер”)
Открит: от фон Хуене (1908)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Coelophysidae (Коелофисизаври)
Хабитат: горите в западната част на Европа (съвременна Германия – провинция Баден - Вюртенберг)
Геоложки период: Горен Триас (живял преди 217-204 млн. години)
Дължина: 6 м.
Височина: 2.2 м.
Тегло: 500 кг.
Тип хранене: хищник.