Hagryphus (Хагрифус)

alt

 
Име: “Hagryphus”
Открит: от Зано и Сампсън (2005)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Oviraptoridae (Овираптори)
Хабитат: горите в западната част на Северна Америка (съвременни САЩ – щата Юта)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 3.5 м.
Височина: 1.6 м.
Тегло: 50 кг.
Тип хранене: всеяден.