Graciliraptor (Грацилираптор)

alt

 
Име: “Graciliraptor” (от гръцки “елегантен крадец”)
Открит: от Ксу и Ланг (2004)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
 Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Dromaeosauridae (Дромозаври)
Хабитат: горите в източната част на Азия (съвременен Китай – провинция Лияонинг)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 125-100 млн. години)
Дължина: 1.4 м.
Височина: 60 см.
Тегло: 20 кг.
Тип хранене: хищник.