Graciliceratops (Грацилицератопс)

 

Име: “Graciliceratops” (от гръцки “грациозно рогато лице”)
Открит: от Серено (2000)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Protoceratopidae (Протоцератопи)
Хабитат: горите в централната част на Азия (съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 100-84 млн. години)
Дължина: 80 см.
Височина: 40 см.
Тегло: 2 кг.
Тип хранене: тревопасен.