Goyocephale (Гойоцефале)

alt

Име: “Goyocephale” (от гръцки “украсена глава”)
Открит: от Пърл,Мариянска и Осмолска (1982)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Goyocephala (Гойоцефали)
Хабитат: горите в централната част на Азия (съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 2 м.
Височина: 80 см.
Тегло: 40 кг.
Тип хранене: тревопасен.