Glishades (Глишадес)

alt

Име: “Glishades” (от гръцки “скрит в калта”)
Открит: от Прието-Маркес (2010)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Hadrosauroidea (Хадрозаври)
Хабитат: горите в западната част на Северна Америка (съвременни САЩ – щата Монтана)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 6 м.
Височина: 2.3 м.
Тегло: 1.5 т.
Тип хранене: тревопасен.