Glacialisaurus (Глациализавър)

 

Име: “Glacialisaurus” (от латински\гръцки “леден гущер”)
Открит: от Смит и Пол (2007)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Sauropodomorpha (Завроподоморфни)
Хабитат: горите на Антарктида (в района на съвременната планина Маунт Киркпатрик)
Геоложки период: Долна Юра (живял преди 190-184 млн. години)
Дължина: 7 м.
Височина: 2 м.
Тегло: 5 т.
Тип хранене: тревопасен.