Garudimimus (Гарудимимус)

alt

Име: “Garudimimus” (от гръцки “подобен на гаруда”)
Открит: от Барсболд (1981)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Garudimimidae (Гарудимими)
Хабитат: равнините в централната част на Азия (съвременна Монголия -  провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 100-89 млн. години)
Дължина: 4 м.
Височина: 2 м.
Тегло: 90 кг.
Тип хранене: всеяден.