Fulgurotherium (Фулгоротериум)

alt

Име: “Fulgorotherium” (от гръцки “мълниеносен звяр”)
Открит: от фон Хуене (1932)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Hypsilophodontidae (Хипсилофодонти)
Хабитат: горите на Австралия (съвременния щат Нови Южен Уелс)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 112-100 млн. години)
Дължина: 1.5 м.
Височина: 1 м.
Тегло: 30 кг.
Тип хранене: тревопасен.