Dubreuillosaurus (Дюбройлзавър)

alt

 
Име: “Dubreuilsaurus” (от гръцки “гущера на Дюбройл”)
Открит: от Алейн (2005)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Megalosauridae (Мегалозаври)
Хабитат: горите в западната част на Европа (съвременна Франция - Контевил) 
Геоложки период: Средна Юра (живял преди 168-165 млн. години)
Дължина: 9 м.
Височина: 3 м.
Тегло: 1 т.
Тип хранене: хищник.