Dryptosauroides (Дриптозавроидес)

alt

Име: “Dryptosauroides” (от гръцки “плачещ гущер”)
Открит: от фон Хуене (1932)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Abelisauridae (Абелизаври)
Хабитат: горите в южната част на Азия (съвременна Индия – щата Мадхия Прадеш)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 6 м.
Височина: 2.4 м.
Тегло: 750 кг.
Тип хранене: хищник.