Dracovenator (Драковенатор)

alt

 
Име: “Dracovenator” (от гръцки “дракона ловец’’)
Открит: от Йейтс (2006)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Dilophosauridae (Дилофозаври)
Хабитат: горите в южната част на Африка (съвременно Лесото)
Геоложки период: Долна Юра (живял преди 200-190 млн. години)
Дължина: 5 м.
Височина: 1.7 м.
Тегло: 200 кг.
Тип хранене: хищник.