Draconyx (Драконикс)

alt

 
Име: “Draconyx” (от гръцки “драконски нокът’)
Открит: от Матеус и Антунес (2001)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Iguanodontidae (Игуанодони)
Хабитат: горите в западната част на Европа (съвременна Португалия - Лоуриня)
Геоложки период: Горна Юра (живял преди 150-145 млн. години)
Дължина: 7 м.
Височина: 3 м.
Тегло: 2 т.
Тип хранене: тревопасен.