Dicraeosaurus (Дикраеозавър)

alt

Име: “Dicraeosaurus” (от гръцки “двойно цепнат гущер”)
Открит: от Яненш (1914)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Dicraeosauridae (Дикраеозаври)
Хабитат: горите в източната част на Африка (съвременна Танзания)
Геоложки период: Горна Юра (живял преди 156-150 млн. години)
Дължина: 13 м.
Височина: 4 м. 
Тегло: 10 т. 
Тип хранене: тревопасен.