Daxiatitan (Даксиятитан)

 

Име: “Daxiatitan” (от гръцки “гиганта от Даксия”)
Открит: от Ю,Ли,Цоу и Жи (2008)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Titanosauria (Титанозаври)
Хабитат: равнините в източната част на Азия (съвременен Китай – провинция Гансу)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 140-130 млн. години)
Дължина: 12 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 12 т.
Тип хранене: тревопасен.