Daanosaurus (Даанозавър)

alt

Име: “Daanosaurus” (от гръцки “гущера от Даано”)
Открит: от Йе, Гао и Жиянг (2005)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Brachiosauridae (Брахиозаври)
Хабитат: равнините в източната част на Азия (съвременен Китай – провинция Съчуан)
Геоложки период: Горна Юра (живял преди 162-145 млн. години)
Дължина: 18 м.
Височина: 9 м.
Тегло: 30 т.
Тип хранене: тревопасен.