Cryptosaurus (Криптозавър)

 

 
alt
Име: “Cryptosaurus” (от гръцки “скрит гущер”)
Открит: от Сийли (1869)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Ankylosauridae (Анкилозаври)
Хабитат: горите в западната част на Европа (съвременна Англия- Кембриджшър)
Геоложки период: Горна Юра (живял преди 162-156 млн. години)
Дължина: около 3 м.
Височина: около 1.2 м.
Тегло: около 300 кг.
Тип хранене: тревопасен.