Cryolophosaurus (Криолофозавър)

alt

Име: “Cryolophosaurus” (от гръцки “студен гребенест гущер”)
Открит: от Хамър и Хъкърсън (1994)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Dilophosauridae (Дилофозаври)
Хабитат: равнините на Антарктида (в района на Маунт Киркпатрик)
Геоложки период: Долна Юра (живял преди 196-184 млн. години)
Дължина: 6 м.
Височина: 2 м.
Тегло: 1 т.
Тип хранене: хищник.