Crichtonsaurus (Кричтънзавър)

alt

Име: “Crichtonsaurus” (от гръцки “гущера на Кричтън”)
Открит: от Донг (2002)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Ankylosauridae (Анкилозаври)
Хабитат: горите в източната част на Азия (съвременен Китай – провинция Лияонинг)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 100-89 млн. години)
Дължина: 3 м.
Височина: 1.2 м.
Тегло: 250 кг.
Тип хранене: тревопасен.