Conchoraptor (Кончораптор)

alt

 
Име: “Conchoraptor” (от гръцки “абсидианов крадец”)
Открит: от Барсболд (1986)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Ingeninae (Ингении)
Хабитат: блатата в централната част на Азия (съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 1.4 м.
Височина: 70 см.
Тегло: около 20 кг.
Тип хранене: всеяден.