Concavenator (Конкавенатор)

alt

Име: “Concavenator” (от гръцки “ловеца от Куенка”)
Открит: от Ортега,Ескасо и Санц (2010)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Carcharodontosauridae (Кархародонтозаври)
Хабитат: горите в западната част на Европа (съвременна Испания – провинция Куенка)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 130-125 млн. години)
Дължина: 6.5 м.
Височина: 2 м.
Тегло: 1 т.
Тип хранене: хищник.