Compsosuchus (Компсозухус)

alt

Име: “Compsosuchus”  (от гръцки “елегантен крокодил”)
Открит: от фон Хуене и Матли (1932)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Abelisauridae (Абелизаври)
Хабитат: горите в южната част на Азия (съвременна Индия – щат Мадхия Прадеш)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 2 м.
Височина: 80 см.
Тегло: около 20 кг.
Тип хранене: хищник.