Coeluroides (Коелуройдес)

 

 
Име: “Coeluroides” (от гръцки “куха форма”)
Открит: от фон Хуене (1934); Уелс (1984)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Therapoda (Тераподи)
Хабитат: горите в южната част на Азия (съвременна Индия – щата Махия Прадеш)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 2 м.
Височина: 80 см.
Тегло: 30 кг.
Тип хранене: хищник.