Chilantaisaurus (Чилантайзавър)

alt

 
Име: “Chilantaisaurus” (от гръцки “гущера от Чилантай”)
Открит: от Ху (1964)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Carcharodontosauridae (Кархародонтозаври)
Хабитат: горите в централната част на Азия. (съвременен Китай - Ташуикоу)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 125-100 млн. години)
Дължина: 11 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 2 т.
Тип хранене: хищник.