Chebsaurus (Чебзавър)

alt

 
Име: “Chebsaurus” (от арабски\гръцки “гущера младеж”)
Открит: от Мохамед,Ленг,Мами,Мекаал,Бенхаму,Бутерфа,Кацеми,Шериф,Шауати и Такет (2005)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Cetiosauridae (Цетиозаври)
Хабитат: горите в северната част на Африка (съвременно Мароко – планината Атлас)
Геоложки период: Средна Юра (живял преди 165-162 млн. години)
Дължина: 9 м.
Височина: 3 м.
Тегло: 4 т.
Тип хранене: тревопасен.