Carnotaurus (Карнотавър)

alt

 
Име: “Carnotaurus” (от гръцки “месояден бик”)
Открит: от Бонапарте (1985)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Abelisauridae (Абелизаври)
Хабитат: равнините на Южна Америка (съвременна Аржентина – провинция Чубут)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 9 м.
Височина: 3.5 м.
Тегло: 1.5 т.
Тип хранене: хищник.