Calamosaurus (Каламозавър)

alt

 
Име: “Calamosaurus” (от гръцки “тръстиков гущер”)
Открит: от Лидекер (1891)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Coeluridae (Коелури)
Хабитат: горите в западната част на Европа (съвременна Англия – остров Уайт)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 136-125 млн. години)
Дължина: 3.5 м.
Височина: 90 см.
Тегло: 120 кг.
Тип хранене: тревопасен.