Вируси

 

Учените отдавна се стремят да разкрият структурата и функцията на вирусите. Вирусите са уникални в това, че са класифицирани както като живи, така и като неживи през различните периоди от историята на биологията. Какво ги прави толкова интересни? Нека да разгледаме структурата на вирусите.
Вируси: структура
Вирусната частица, известна също като вирион, е по същество нуклеинова киселина (ДНК или РНК), затворена в протеинова черупка или палто. Вирусите са изключително малки, около 15 - 25 нанометра в диаметър.
Устройство на вирус
Вируси: генетичен материал
Вирусите могат да имат двойно-верижна ДНК, двойно-верижна РНК, едноверижна ДНК или едноверижна РНК. Видът на генетичния материал в конкретния вирус зависи от естеството и функцията на специфичния вирус. Генетичния материал обикновено не е експониран, но е покрит с протеинова обвивка.
Вирусният геном, може да се състои от много малък брой гени или от стотици гени, в зависимост от видът вирус. 
Вируси: капсид
Протеиновата обвивка, която обгръща вирусния генетичен материал е известна като капсид. Капсидът се състои от белтъчни субединици, наречени капсомери. Капсидът може да има няколко форми: многостенна, прътовидна или комплексна. 
Функцията на капсида е да защитава вирусния генетичен материал от повреда.
В допълнение към протеиновата обвивка, някои вируси имат и специализирани структури. Например, грипния вирус има мембранна обвивка около капсида си. В плика има и клетка-гостоприемник и вирусни компоненти, което подпомага вируса в заразяването на своя домакин. В допълнение капсиди също са намерени и при бактериофагите. Например бактериофагите могат да имат протеинова "опашка" към капсида, която се използва, за да се заразят бактериите на гостоприемника.