Сахелантроп чаденсис

 

Автор: Росен Илиев

Сахелантроп чаденсис

Сахелантроп чаденсис
Фигура 1
   Най-ранния известен предшественик на човека е Сахелантроп чаденсис. Открит през 2001 г., Сахелантроп чаденсис  е живял преди 6-7 млн. г. в Чад, Западна Африка. Досега е открит само един череп (фиг. 1) от този вид.
На базата на този череп съдим, че Сахелантроп чаденсис е ходел на два крака. Позицията на големия тилен отвор (дупка, през която гръбначния мозък излиза от черепа) е по-близка до човека и другите двукраки животни, отколкото до маймуните. Зъбите в черепа (фиг. 2) също са много подобни на човешките, особено кучешките зъби. Останалите черепни характеристики (като силно развитите надочнични дъги) са изключително маймуноподобни, особено с наклоненото чело и малкия капацитет на мозъка (от 320 до 380 куб. см).
Реконструкция на Сахелантроп чаденсис
Фигура 2 Реконструкция на Сахелантроп чаденсис