Прокариоти

 

Прокариотите са едноклетъчни организми, които представляват най-ранните и най-примитивни форми на живот на Земята. Като организирани в три системни домейна, прокариотите включват бактерии и aрхаи. Прокариотите са в състояние да живеят и да се развиват в различни видове среди, включително екстремни местообитания като хидротермални извори, горещи извори, блата, мочурища, и вътрешностите на животни.
Прокариоти- клетъчна структура
Прокариотните клетки не са толкова сложни, колкото еукариотните клетки. Те нямат същинско ядро, а ДНК-то не се съдържа в рамките на мембраната или отделена от останалата част на клетката, но е навита в район на цитоплазмата, наречен нуклеоид. При използването на бактерии като пример за прокариот, в тях могат да бъдат открити следните структури:
Капсула – среща се в някои бактериални клетки, тази допълнителна външна обвивка предпазва клетката, когато е погълната от други организми, подпомага задържането на влага и помага на клетката се придържа към повърхността и да се храни.
Клетъчната стена - външната обвивка на повечето клетки, която предпазва бактериалната клетка и й придава форма.
Цитоплазма - гелподобно вещество, съставено предимно от вода, което също съдържа ензими, соли, клетъчни компоненти, и различни органични молекули.
Клетъчна мембрана или плазмена мембрана -  намира се около цитоплазмата на клетката и регулира потока на вещества в и извън клетката.
Пили - косоподобни структури върху повърхността на клетката, които се прикрепят към други бактериални клетки. По-късите пили, наречени фимбри помагат на бактериите да се прикрепят към повърхности.
Камшичета - дълги, камшикоподобни издатини, които помагат за клетъчното придвижване.
Рибозоми - клетъчни структури, отговорни за производството на протеини.
Плазмиди - кръгови ДНК структури, които не участват в репродукцията.
Нуклеотидна област – площ на цитоплазмата, която съдържа една бактериална ДНК молекула.
Двоично делене на прокариотните клетките
Повечето прокариоти се възпроизвеждат безполово чрез процес, наречен двоично делене. По време двоичното делене, единствената молекула на ДНК се репликира и оригиналната клетка се разделя на две еднакви клетки.
Двоичното делене започва с една молекула ДНК и се възпроизвежда в две копия, свързани с клетъчната мембрана.
След това, клетъчната мембрана започва да расте между двете ДНК молекули. Веднъж бактерията почти се удвоява от първоначалния си размер, а клетъчната мембрана започва да се захваща навътре.
Клетъчната стена, която се образува между двете ДНК молекули разделя оригиналната клетка на две идентични дъщерни клетки.