Фосфолипиди


 

Автор: Росен Илиев

Фосфолипидите принадлежат към липидното семейството на биологичните полимери. Фосфолипидът се състои от две мастни киселини, глицерол, фосфатна група и полярна молекула

 

 
Фосфолипидите принадлежат към липидното семейството на биологичните полимери. Фосфолипидът се състои от две мастни киселини, глицерол, фосфатна група и полярна молекула. Фосфатната група и полярната област на главата на молекулата са хидрофилни(привлича водата), а на опашката мастната киселина е хидрофобна (отблъсква водата). Когато се поставят във вода, фосфолипидите се ориентират в двуслойна връзка, в която регионът на неполярната опашка е изправен пред вътрешната част на двуслойната връзка. Полярната област на главата е изправена навън и взаимодейства с водата.
Фосфолипидите са основен компонент на клетъчните мембрани, които ограждат цитоплазмата и другите компоненти на клетката. Фосфолипидите образуват двуслойна връзка, в която техните хидрофилни раойни на  главата се изправят лице в лице с воднистата цитозола и екстрацелуларната течност, докато техните хидрофобни райони на опашката стоят далеч от цитозолата и екстрацелуларната течност .Липидната двуслойна връзка е полупропусклива, като позволява само на определени молекули да се разпространява през мембраната, да влизат или излизат от клетката.