Фосфолипиди


 

Автор: Росен Илиев

Фосфолипидите принадлежат към липидното семейството на биологичните полимери. Фосфолипидът се състои от две мастни киселини, глицерол, фосфатна група и полярна молекула

 

 
Фосфолипидите принадлежат към липидното семейството на биологичните полимери. Фосфолипидът се състои от две мастни киселини, глицерол, фосфатна група и полярна молекула. Фосфатната група и полярната област на главата на молекулата са хидрофилни(привлича водата), а на опашката мастната киселина е хидрофобна (отблъсква водата). Когато се поставят във вода, фосфолипидите се ориентират в двуслойна връзка, в която регионът на неполярната опашка е изправен пред вътрешната част на двуслойната връзка. Полярната област на главата е изправена навън и взаимодейства с водата.
Фосфолипидите са основен компонент на клетъчните мембрани, които ограждат цитоплазмата и другите компоненти на клетката. Фосфолипидите образуват двуслойна връзка, в която техните хидрофилни раойни на  главата се изправят лице в лице с воднистата цитозола и екстрацелуларната течност, докато техните хидрофобни райони на опашката стоят далеч от цитозолата и екстрацелуларната течност .Липидната двуслойна връзка е полупропусклива, като позволява само на определени молекули да се разпространява през мембраната, да влизат или излизат от клетката.
 

Условия за ползване За нас Подкрепете ни! Карта на сайта Приятели За реклама Контакт с нас Каузи